Stappenplan

Leer in 15 stappen waar je mee te maken krijgt sinds de nieuwe wetgeving op 25/5/2018 van kracht is gegaan.

Basisbegrippen

Leer meer over GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Plichten

AVG is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens en maakt in principe geen uitzonderingen voor KMO’s.

Rechten

De rechten die de AVG voorziet en die iedere betrokkene kan uitoefenen ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke.

Checklist

Hier vindt u een beknopte checklist voor de verwerker met de voornaamste verplichtingen die hij moet in acht nemen.

Datalek

Iedere KMO moet procedures invoeren om bepaalde inbreuken in verband met persoonsgegevens te kunnen melden.

Intern beleid

Algemeen intern beleid inzake gegevensverwerking van personeel: een voorbeeld  bijlage aan het arbeidsreglement.

Extern beleid

Algemeen extern beleid inzake gegevensverwerking: een voorbeeld dat kan gebruikt worden om op uw website te zetten.

Documenten

Naast het recht op informatie, verwijdering, correctie en verzet voorziet de nieuwe wetgeving ook in een recht op inzage.